Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova.net

Stránky VyjmenovanaSlova.net obsahuji, jak už sám název napovídá, vyjmenovaná slova v češtině.

Věříme, že vám tyto stránky pomohou ve chvílích, kdy si nebudete moci vzpomenout jaké y/i se v kterém slově píše.

Původ vyjmenovaných slov

Vyjmenovaná slova mají svůj původ ve staré češtině. Pod starým označením "vyňatá" (nebo také "vybraná" slova představovala domácí slova, v jejichž kořenech se po pravopisně obojetných souhláskách píše y/ý. Obojetnost souhlásek je dána historickým vývojem českého jazyka, konkrétně s jeho výslovností.

Výslovnost samohlásky označené písmeny y a i je v dnešní češtině naprosto stejná (rozdíly najdeme pouze v některých nářečích), ale ve staročeštině byl rozdíl mezi nimi jasně zřetelný, nebylo proto třeba pořizovat soupis slov s y.

Rozdíly ve výslovnosti y – i mizí již v době husitské, ale v grafice je y – i zachováno dodnes. Jinak než prostým zapamatováním jejich výčtu už dnes na rozdíl od starých předků nepoznáme, že se v nich píše y.

Sponzorované odkazy

Vyjmenovaná slova

(zastarale vyňatá slova nebo vybraná slova) je skupina českých slov domácího původu, v jejichž kořenech (a v kořenech jejich tvarů) a ve slovech, která jsou od nich odvozená nebo jsou s nimi příbuzná, se po obojetné souhlásce píše (tvrdé) y (ý).

Obojetnými souhláskami jsou: B F L M P S V Z

Na zapamatování obojetných souhlásek se užívá mnemotechnická pomůcka BeFeLeMe Pes Se VeZe.

Slova cizího původu v seznamu vyjmenovaných slov nejsou, používá se v nich pravopis původního jazyka.

V některých případech se rozdílným pravopisem rozlišuje význam slov, která jinak znějí stejně (homofona). K vyjmenovaným slovům se také tradičně přiřazují slova s předponami vy- a vý- a s příponou -yně (jako horákyně, podobně i např. kolegyně; některá vlastní jména jsou uvedena v seznamu).